Ние сме убедени в това, че можем да ви осигурим рентабилни и навременни решения за превозите на товари.


Baton Transport Bulgaria EOOD
4 Pencho Slaveykov Boulevard
6th floor, office 7
BG-1606 Sofia
BULGARIA