Wysoki poziom bezpieczeństwa


Śledzimy przebieg transportu:

  • System śledzenia GPS we wszystkich pojazdach,
  • Wybieramy najkrótszą drogę dotarcia do celu,
  • “Non stop” w drodze do miejsca przeznaczenia – kierowcy zmieniają się podczas przewozu towarów, bez żadnych przerw,
  • SYSTEM EUROWATCH – 24-godzinny nadzór policji oraz służ ratunkowych,
  • Telefony komórkowe w każdym z pojazdów,
  • Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa,
  • 24 godzinny nadzór nad transportem.