Високо ниво на сигурност

Ние следим транспортния поток:

  • GPS система за проследяване на всички превозни средства
  • Най- краткия път до дестинацията
  • „Non stop“ по маршрут до дестинацията – шофьорите сменят за текущи движения на товара
  • EUROWATCH 24-часа полиция и служба за спешна помощ
  • Мобилни телефони във всички превозни средства
  • Обучение за сигурност
  • 24 часово внимание на транспортите